Dè tha Sinn a’ Comharrachadh air Latha a’ Chuimhneachaidh?

Dè tha Sinn a’ Comharrachadh air Latha a’ Chuimhneachaidh? (What do We Commemorate on Remembrance Day?) Anns a’ chiad alt san t-sreath ùr de dh’ obair ann an Gàidhlig agus a’ Bheurla Ghallta air Bella, tha Ruairidh MacÌomhair a’ beachdachadh air eachdraidh latha a’ chuimhneachaidh agus cò is dè a thathar a’ comharrachadh san latha […]

bellacaledonia.org.uk/...neachaidh/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account