Raon-Cluiche no Tìr Fhiadhaich: Marbhadh nam Maigheach a’ Togail Ceistean

O chionn ceithir bliadhna, bha bodach às a’ bhaile agam fhèin a’ bruidhinn ri iasgair roistiche thaobh canal shuas sa Chrios Mheadhanach. Bha an t-iasgair a bha seo, arsa e ris a’ bhodach, a’ dol a mharbhadh gach gead anns an uisge gus stad a chur orra o chreach a dhèanamh air na roistich. Le […]

bellacaledonia.org.uk/...-ceistean/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account