An t-Ollamh Ùisdean MacIllFhinnein

Cleas iomadach ceist, tha diofar thaobhan air an dearbh cheist, a tha a’ buaireadh dhaoine an-diugh ann an iomadach dòigh. Anns a’ chiad àite, dè, no cò, th’ ann an coimhearsnachd na Gàidhlig agus càite bheil e, i, no iad? Doctor Hugh Dan MacLennan looks at who currently represents the Gaelic community and asks if […]

bellacaledonia.org.uk/...lfhinnein/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account