Birdman of Pollok/Curaidh na Coille, BBC Alba. Curaidh na Coille air a chuimhneachadh air BBC ALBA Tha prògram ùr air BBC ALBA a’ cuimhneachadh air beatha Chailein Mhicleòid a bha aithnichte mar neach-glèidhteachais a chuir iomadh bliadhna seachad a’ strì gus aire dhaoine a thogail gu maith na h-àrainneachd tro na 90an. Aig an àm […]
Replying to 
+BellaCaledonia Watched this last night, another triumph from the bbc alba team.
A good insight into a charismatic man who naturally led people, for the good of the people.
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account