It’s a beautiful day for a Plaid Cymru conference!

Looking forward to seeing our members face to face in one place for the first time in almost 3 years! If you’re here - come say hello!

Diwrnod hyfryd sy’n argoeli’n dda ar gyfer cynhadledd Plaid Cymru! Edrych mlaen I weld pawb wyneb yn wyneb am y tro cyntaf ers bron i 3 mlynedd!

facebook.com/...988153838/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account