’S E sgeul còig reifreann a th’ ann an sgeul na strìthe airson neo-eisimeileachd ann an Alba. Chaidh ceithir dhiubh a chumail mar-thà – ann an 1979, 1997, 2014 agus 2016. Tha mi an dòchas gun tèid an còigeamh a chumail cho luath ’s as urrainn dhuinn, oir cha bhi feum againn air fear eile.
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account