Dè an Slighe air Adhart airson Craoladh na Gàidhlig?

Bho chionn còrr is ceala-deug, chaidh co-labhairt a chumail air Craoladh na Gàidhlig aig Oilthigh Dhùn Èideann. Bha a’ cho-labhairt fhèin na chomharra gu bheil feum air còmhradh agus deasbad mun t-slighe air adhart airson BBC Alba, agus bha e follaiseach bhon t-sluagh mòr a nochd gu bheil mòran a’ faireachdainn làidir mun chuspair seo. […]

bellacaledonia.org.uk/...-gaidhlig/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account