Deòrsa Mac Iain Dheòrsa: Clach air a’ Chàrn

San alt seo tha Ruairidh MacÌomhair a’ cuimhneachadh air a’ bhàrd Deòrsa Mac Iain Dheòrsa, air ceann-bhliadhna a bhreith. In this article Ruairidh Maciver remembers the poet George Campbell Hay on the centenary of his birth. Aig toiseach na Dùbhlachd, chomharraich sinn ceud bliadhna bho rugadh am bàrd Earra-Ghàidhealach Deòrsa Mac Iain Dheòrsa. Tha Mac […]

bellacaledonia.org.uk/...r-a-charn/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account