Às aonais na Fèise Eadar-nàiseanta, Fèis an Iomaill is Fèis nan Ealain, bhiodh tu an dùil gu bheil Dùn Èideann air tilleadh gu 1947. Ach, air an làimh eile, tha luchd-eagrachaidh is luchd-ealain is gabhail ris an là sa bhios sinne beò. Mar sin bidh am film ùr aig na Fèisean, ga sgaoileadh air loidhne […]
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account