Dè an Slighe air Adhart airson nan Ealan Gàidhlig?

San alt seo tha Rona Dhòmhnallach a’ beachdachadh air crìonadh Phròiseact nan Ealan agus na tha an dàn dha na h-ealainean Gàidhlig san àm ri teachd. (What is the Way Forward For Gaelic Arts?) In this article Rona Dhòmhnallach looks at the decline of the Gaelic Arts Project and considers a way forward for Gaelic […]

bellacaledonia.org.uk/...-gaidhlig/
Scotland flag - the saltire Made In Scotland. For Scotland.
or
Create An Account